brain scan

Reflektioner kartlagda i hjärnan

Forskare har hittat de ställen i hjärnan där vår förmåga till reflektion sitter.

25 januari 2011

Vår förmåga att rikta tankarna inåt och reflektera över tingen är mycket viktig för uppfattningen av oss själva och världen omkring oss. Nu har Stephen M Fleming och hans kollegor vid University College London lokaliserat de områden av hjärnan som styr reflekterandet.

Det ena området, som sitter främst i pannlobens grå substans, är välutvecklat hos reflekterande personer, medan det är litet hos dem som inte funderar mycket över tingens ordning. Ett annat område, som sitter mitt i hjärnans bakre del, är i gengäld mindre, ju mer man reflekterar.

Områdena har sannolikt inflytande på bedömningsförmågan och den tillit vi kan ha som vittnen, för utan reflektionens självkritik blir vi nämligen tvärsäkra och därmed opålitliga.

Man fann de olika områdena genom att utsätta försökspersonen för ett test, i vilket de skulle bedöma hur säkra de var på sina svar. Under tiden MRI-skannade man deras hjärnor.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: