Dean Wong

Proteinfel förstör hjärnan

2 mars 2011 av Gorm Palmgren

Skadorna i hjärnan vid alzheimer är lesioner som kallas ”plack” och ”tangles”. Plack är klumpar av proteinet beta-amyloid, som gör att nervcellerna inte längre fungerar korrekt. Tangles är filtlika trådar av tau-proteiner, som får nervernas skelett att kollapsa. Medan den sistnämnda processen sker dold i nervcellernas inre, bildas de ödesdigra placken på cellernas yta. Det gör dem tillgängliga för det nya ämnet florbetapir F18.

När ämnet injiceras i blodbanan, förs det snabbt upp till hjärnan, där det strax fastnar på alzheimerpatienternas plack. Däremot binder det sig i stort sett inte till de friska delarna av hjärnan. Florbetapir F 18 innehåller den radioaktiva isotopen 18F. Den avger strålning, som kan registreras av PET-skannrar.

En av forskarna bakom florbetapir F 18, Dean Wong vid John Hopkins Medical Institution i Baltimore i USA, publicerade sommaren 2010 de första resultaten från studier, i vilka ämnet testats för diagnostisering av alzheimer.

Elva patienter, som redan hade fått diagnosen alzheimer av medelsvår grad, samt 15 friska kontrollpersoner fick en injektion av florbetapir F 18 och placerades därefter i PET-skannern. Hos patienterna började ämnet inom några minuter att samla sig i pann- och tinningloben, som är kända just för att angripnas av plack i samband med alzheimer. Patienternas hjärnor band också generellt mer florbetapir F 18 än de friska kontrollpersonernas.

Stort kliniskt försök

Mycket tyder alltså på att florbetapir F 18 är ett användbart verktyg för att tidigt diagnostisera alzheimer. För att till hundra procent kunna lita på diagnosen har läkemedelsföretaget Avid Radiopharmaceuticals dock lierat sig med forskarna och inlett ett stort kliniskt försök, i vilket omkring 150 döende patienter och kontrollpersoner skannats i en PET-skanner efter injektion av det nya ämnet.

Idén var att jämföra skanningarna med laboratorieanalyser av patienternas hjärnor efter deras död. De första delresultaten kom redan sommaren 2010. De visade nästan full överensstämmelse mellan skanningarna och laboratorieanalyserna. Ger resten av det kliniska försöket lika lovande resultat, kan det få stora konsekvenser.

En PET-skanning i kombination med florbetapir F 18 kan då diagnostisera alzheimer säkrare och även tidigare än i dag – så att läkarna kan inleda en effektiv symptombehandling mycket tidigare.

Kan behandlingen påbörjas tidigare, kan patienter med alzheimer kanske få större glädje av de nuvarande behandlingsmetoderna. De finns i dag mediciner som bland annat lindrar minnesproblem, sömnstörningar och förändrat beteende, till exempel vrede och förvirring, men den nya skanningmetoden kan eventuellt bidra till att utveckla nya och effektivare läkemedel.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: