Memory of spatial shapes and letters

Vi minns bokstäver och figurer helt olika

Rumsliga figurer minns vi längst bak i hjärnan, medan bokstäver lagras i pann- och tinningloben.

6 juli 2010 av Gorm Palmgren

Korttidsminnet lägger beslag på vitt skilda områden av hjärnan, allt efter vad vi minns. Det visar en undersökning som Patrick Khader vid Philipps-Universität Marburg i Tyskland har utfört. I försöket, som gjordes 2007, fick försökspersonerna under en sekund se antingen en rumslig figur eller en kort rad med bokstäver på en datorskärm. Efter en paus på fem sekunder visades antingen samma bilder igen eller en variant av dem.

Uppgiften bestod sedan i att försöksdeltagarna inom två sekunder skulle avgöra om bilderna var identiska eller inte. Medan uppgiften löstes, registrerades försökspersonernas EEG, som snabbt avläser den elektriska hjärnaktiviteten och därför kan användas för att följa med i processerna medan de sker. EEG-registreringen sker med hjälp av elektroder monterade i ett slags badmössa, som deltagarna är iförda framför datorskärmen.

När försökspersonerna skulle försöka minnas de rumsliga figurerna, använde de i synnerhet nackloben längst bak i hjärnan. Helt annorlunda förhöll det sig emellertid när de mindes bokstäver. Då var det i stället pannloben och tinningloben på vänster sida av hjärnan som var aktiva.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: