Läs också

Albert Einstein Wien

Vad är IQ?

Blir vi hela tiden klokare?

Är dagens barn intelligentare än tidigare generationers? Finns det någon gräns för hur intelligenta vi kan bli?

1 september 2009

År 1987 publicerade professor James Flynn vid University of Dunedin i Nya Zeeland en uppseendeväckande undersökning. Genom att jämföra data från många års intelligenstester i 14 länder kunde han konstatera en stigande tendens i intelligenskvoten (IQ). Stigningen var på inte mindre än 25 poäng under loppet av en generation. Allt tyder alltså på att dagens barn är intelligentare än tidigare generationers. De är i alla fall bättre på att lösa de uppgifter som ingår i ett intelligenstest. James Flynn har sedan dess ägnat sig åt detaljerna och upptäckt att dagens barn framförallt är markant bättre på att lösa rumsliga uppgifter, till exempel uppgifter där man ska ta reda på vilken bricka eller figur som passar i ett mönster. Det finns dock tecken på att ökningen av intelligensen håller på att slå i taket. Flera länder intelligenstestar sina värnpliktiga. Vanligtvis uppnådde man under 60- och 70-talet hela tiden bättre resultat, men på flera ställen har kurvan planat ut. I Danmark har det till och med varit en minskning sedan 1999. Om det finns en övre gräns för intelligensen tvistar forskarna om. Somliga anser att det finns en biologisk gräns, som bland annat bestäms av antalet neuron och deras inbördes förbindelser i hjärnan. Andra forskare anser att hjärnan kan utvecklas ytterligare.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: