Läs också

Albert Einstein Wien

Vad är IQ?

Teens study

Flickors och pojkars hjärnor fungerar olika

Olikheter i hjärnan kan kanske förklara pojkar och flickors olika förmågor.

5 maj 2014

Pojkars och flickors hjärnor är olika. Det är slutsatsen i ett nytt forskningsprojekt, där forskarna vid University of Pennsylvania, USA, har undersökt hjärnans kopplingar hos 428 pojkar/män och 428 flickor/kvinnor i åldrarna åtta till 22 år.

Pojkar har i snitt flest kopplingar i var och en av de två hjärnhalvorna, medan flickor har flest kopplingar mellan de båda hjärnhalvorna. Skillnaden var tydligast hos 13- till 17-åringarna och avtog med åldern.

Korsande tankar styrker intuitionen

Kopplingarna går tvärs över de två hjärn-halvorna. Det kan möjligtvis förklara kvinnors bättre verbala och intuitiva förmågor.

Längsgående tankar ger rumskänsla

Kopplingarna går främst från den främre delen till den bakre i hjärnhalvorna, vilket kanske kan förklara pojkars bättre rumsuppfattning.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: