Försök med elektroder ger lovande resultat

Deep brain stimulation ger nya möjligheter till behandling av psykiska sjukdomar.

30 november 2010 av Gorm Palmgren

Förståelsen av hjärncentras inverkan öppnar vägen för nya behandlingar. Det har Helen Mayberg visat. Hon har i ett försök använt tekniken deep brain stimulation, som innebär att man opererar in elektroder i hjärnan och stimulerar nervcellerna med elektriska impulser.

Sattes elektroderna in precis vid området BA25, upplevde de 20 försökspersonerna efter några veckors behandling att deras depression minskade så mycket att dess intensitet på en internationellt vedertagen skala halverades.

Dessa resultat tyder inte bara på att BA25 spelar en central roll för att koordinera hjärnans aktiviteter, så att man undviker depression, utan ger samtidigt hopp om att finna en bot mot den invalidiserande sjukdomen.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: