Varför ger pollen allergi?

1 september 2009

Det finns ingen mening med hösnuva. Rinnande näsa, snorande, kliande och rödsprängda ögon samt en överväldigande trötthet orsakad av pollenallergi är ett fel i vårt immunsystem. Kroppen borde inte reagera på pollen. Den feltolkar de små kornen och sätter in alla krafter på att oskadliggöra dem, som om de vore farliga bakterier eller virus. Det är denna missriktade kamp och kroppens egna kemiska vapen som ger hösnuva. Pollenpartiklar är så små att de lätt tar sig in i vår kropp via slemhinnor i näsa, ögon eller lungor. Här sätter vårt immunförsvar strax igång med att identifiera dem, och om man är allergisk, att bekämpa dem. Hos människor med hösnuva skapar vita blodkroppar (B-lymfocyter) ett motgift i form av IgE-antikroppar, när de stöter på pollen för första gången. Antikropparna cirkulerar med blodet och fäster sig på de celler i vår kropp som har till uppgift att tillkalla förstärkning, om kroppen skulle angripas utifrån. Dessa så kallade mastceller finns överallt i kroppen, men de är flest i huden samt i slemhinnorna i ögon, näsa och lungor. Det är mastcellernas uppgift att fånga upp främmande kroppar genom att känna igen dem på deras tredimensionella ytstruktur med hjälp av antikropparna på mastcellernas yta. När cellerna fångar upp ett pollenkorn som kroppen bildat antikroppar mot, frisätter cellerna signalsubstanser, däribland histamin. Det är dessa ämnen som ger hösnuvans klassiska symtom. Histaminet påverkar nämligen nervändarna i näsa och ögon, och kroppen reagerar med klåda, svullnad och rinnande ögon och näsa. Den kraftiga reaktionen tjänar inget till när det bara är pollen som är inkräktare, så här spelar vårt immunsystem oss ett spratt.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: