NB_u24 födelsemånad

Din födelsemånad avgör om du blir sjuk

Är du född i mars löper du högre risk för att utveckla hjärt-kärlsjukdomar, men är du oktoberbarn riskerar du att få en luftvägsinfektion. Amerikanska forskare har hittat samband mellan en rad sjukdomar och födelsemånad.

10 juni 2015 av Malene Breusch Hansen

Data från 1,75 miljoner människor, 1688 olika sjukdomar och en superdator. Det är ingredienserna i en ny undersökning från Columbia University i New York, där forskare har letat efter samband mellan födelsemånad och risk för att bli sjuk.

En algoritm har gått igenom sjukdomshistorien för patienter som har behandlats på NewYork-Presbyterian Hospital 1985-2013, och jämfört den med vilken månad de är födda i. Resultatet: risken för att utveckla 55 av sjukdomarna hängde ihop med födelsemånaden.

Hjärtsjukdom hänger ihop med mars

Majbarn behöver inte vara rädda - är du född i den månaden har du ingen förhöjd risk för att utveckla sjukdomar.

De som är födda i mars riskerar att utveckla hjärt-kärlsjukdomar. I gengäld är de väl skyddade mot luftvägssjukdomar. För personer födda i oktober gäller det omvända.

Kvinnor som är födda mellan maj och september föder färre barn och har därmed möjligtvis svårare att bli gravida, medan ADHD oftast förekommer hos personer födda i slutet på året, huvudsakligen i november månad.

Klimatet är avgörande

Forskarna hittade också ett samband mellan juli- och oktoberfödelser och astma. En dansk undersökning har tidigare hittat en ökad risk för astma hos maj- och augustibarn. Förskjutningen beror troligtvis på klimatskillnaden i Skandinavien och New York.

Därför vill forskarna upprepa undersökningen med data från andra geografiska platser.

Vissa människor påverkas dock inte alls av vissa sjukdomar. De besitter gener som gör dem immuna:

Se vilka sjukdomar du kan riskera att få

De amerikanska forskarna har utarbetat en lista över risken för att utveckla olika sjukdomar fördelat på födelsemånad - både allvarliga sjukdomar och mindre farliga.

Förmaksflimmer Hög risk: Mars Låg risk: Oktober

Plötsligt hjärtstopp Hög risk: Mars Låg risk: Oktober

Sjukdom i mitralisklaffen Hög risk: Mars Låg risk: November

Övre luftvägsinfektion Hög risk: Oktober Låg risk: Maj

Extrema blåmärken Hög risk: December Låg risk: April

Sjuk av icke giftiga insektsbett Hög risk: Oktober Låg risk: Februari

Frekventa kräkningar Hög risk: September Låg risk: Januari

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: