Är rökares andedräkt farlig?

Passiv rökning är farlig, men bör man också undvika utandningsluften från rökare, när de inte röker?

1 september 2009

Med passiv rökning menas inandning både av den rök som kommer direkt från en cigarett och av den rök som rökaren andas ut. Även efter det att cigaretten är släkt andas rökaren dock ut ämnen som är skadliga för hälsan. Studier har visat att det tar cirka en och en halv minut, innan mängden av de fina partiklarna på 0,3–1 mikrometer i utandningsluften är nere på den normala nivån, medan det tar cirka tre minuter för flyktiga organiska ämnen, till exempel bensen, att försvinna. I praktiken minskar risken för passiv rökning alltså fort, när rökaren släcker cigaretten. För särskilt känsliga personer kan även små mängder av hälsovådliga ämnen vara ett problem. På rökfria platser med dålig ventilation, till exempel små teatrar och biografer, där många människor samtidigt går ut och röker för att sedan omedelbart återvända till sina platser, kan mängden skadliga partiklar från rökarnas utandning möjligtvis bli så stor att den blir farlig för de utsatta personerna i salen. Problemet kan emellertid lösas. Rökarna behöver bara vänta tre minuter, innan de går in igen.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: