Läs också

Albert Einstein Wien

Vad är IQ?

Finns auror i verkligheten?

Vissa människor påstår att de kan se auror. Har det undersökts vetenskapligt?

1 september 2009

En del tyder på att det faktiskt finns människor som ser färger runt andra – men inte så som auraläsande terapeuter ger intryck av. Det rör sig om personer som har förmåga till synestesi, det vill säga att de får sammanblandade sinnesintryck. En synestetiker kan till exempel höra färger, smaka ljud eller känna musik. Psykologer vid University College London har undersökt en synestetisk kvinna, som ser färger runt ord, saker och personer – men bara när de väcker en känsla hos henne. Till exempel ser hon ordet kärlek omgivet av rosa eller orange, eftersom det är ett positivt ord. Det samma gäller när hon ser på sin pojkvän eller andra som hon tycker om. Kanske är det denna förmåga som skapat de första auratydarna. De har trott att de färger de såg verkligen utstrålade från andra människor. Därifrån till att anse att de var utrustade med särskilda förmågor och kunde läsa auror, var steget inte särskilt långt.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: