Läs också

Albert Einstein Wien

Vad är IQ?

Är människan den enda art som är brunstig hela året?

Normalt parar sig djur bara under vissa perioder av året, så varför har vår art sex året runt?

1 september 2009

Egentligen är det felaktigt att tala om brunstperiod för människan. Med brunst menar man normalt den period då ett djur, i synnerhet husdjur, är parningsvilligt och kan bli befruktat. Denna process är hormonellt styrd, och eftersom den är både tids- och energi- krävande, är det hos de flesta djurarter arrangerat så att brunst eller parningstid bara inträffar under korta perioder med regelbundna mellanrum. Hos en del arter är parningstiden begränsad till några dagar eller till och med bara ett par timmar varje år. Utanför brunsten är djuren i regel inte intresserade av att para sig, och hos många arter kan de helt enkelt inte genomföra en parning. Hos människan kan både kvinnan och mannen para sig hela året runt. Däremot kan kvinnan inte befruktas hela tiden, och därför kan man inte säga att människan har konstant brunst. Hos människan är den konstanta parningsvilligheten förmodligen ett medel att stärka de sociala banden mellan parterna eller de enskilda medlemmarna i ett samhälle. Det enda art utöver människan som man vet har samma beteende är dvärgchimpansen, människans närmaste nu levande släktning. För dvärgchimpansen är sex är en helt vardaglig företeelse, som används som ett medel att dämpa stress och aggressioner i flocken.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: