Amerikaner och japaner tänker på olika sätt

Ett akvarium fullt med fisk är orsaken till att man får göra om vissa psykologiska teorier helt. Hittills har psykologerna trott att det är samma slags mentala processer som ligger till grund för alla människors tänkande – oavsett kulturell bakgrund. Nu har emellertid undersökningar visat att så inte är fallet. I ett försök visade det sig att japaner och amerikaner hade helt olika uppfattning om vad som hände i akvariet. Japanerna beskrev de yttre ramarna, till exempel vattnets färg och bottnens stenar.

1 september 2009

Ett akvarium fullt med fisk är orsaken till att man får göra om vissa psykologiska teorier helt. Hittills har psykologerna trott att det är samma slags mentala processer som ligger till grund för alla människors tänkande – oavsett kulturell bakgrund. Nu har emellertid undersökningar visat att så inte är fallet. I ett försök visade det sig att japaner och amerikaner hade helt olika uppfattning om vad som hände i akvariet. Japanerna beskrev de yttre ramarna, till exempel vattnets färg och bottnens stenar. Amerikanerna gick däremot analytiskt till väga: de beskrev fiskarnas storlek, och vart fiskarna simmade. Skillnaderna beror på olikheter i försökspersonernas kulturella bakgrund – inte i generna. Nu arbetar psykologerna på att utveckla nya teorier för de olika sätten att tänka.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: