Var uppstod äktenskapet?

Vet man när äktenskapet uppstod? Hur såg de tidigaste äktenskapsritualerna ut?

1 september 2009

Man vet inte med säkerhet var och när äktenskapet blev institutionaliserat, men ett bra förslag är det gamla Egypten. Där hade äktenskapet redan omkring 3000 f Kr blivit en fast ingrediens i det sociala livet, och många egyptier betraktade det som en plikt att gifta sig. På den tiden krävde giftermål inga särskilda religiösa eller juridiska ceremonier. I regel ingicks bara ett kontrakt mellan parterna, varpå kvinnan flyttade in hos mannen. Det kunde emellertid hända att familjerna för att hylla paret festade med musik, dans och god mat. Den egyptiske mannen kunde ha flera fruar. Å andra sidan hade kvinnorna relativt stor frihet i förhållande till kvinnor i andra av dåtidens samhällen. De hade full äganderätt till personliga ägodelar och de kunde kräva skilsmässa.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: