Vilket ord var människans första?

Har forskarna någon idé om vilka ord som först yttrades av människan?

1 september 2009

Ingen vet med säkerhet vad de första orden från de afrikanska sapiensklanerna var för cirka 200000 år sedan. ”Mamma” och ”pappa” är dock två bra förslag. Franska forskare vid Association for the Study of Linguistics and Prehistoric Anthropology har undersökt 1000 av världens språk och konstaterat att ”papa” är ett ord i nästan 700 av dem. I 71 procent av fallen betyder ”papa” – eller en variant av det – far eller någon manlig släkting på faderns sida. Fenomenet är detsamma för ”mama” och motsvarande ord, som betyder mor på nästan lika många språk. De franska forskarna anser att ”papa” och ”mama” var en del av ett urspråk, som talades, när Homo sapiens levde i ett litet område i Afrika. När människor utvandrade från Afrika, tog de sitt språk med sig, och enligt teorin har det spridits tillsammans med dem till hela världen. ”Mama” och ”papa” har på sina håll blivit lätt förvanskade, men orden kan fortfarande härledas till Afrika. Andra forskare tvivlar på teorin om ett urspråk och anser att världens språk uppstått oberoende av varandra. ”Mama” och ”papa” har bara kommit att betyda mor och far på många språk, eftersom de är några av de enklaste orden att säga och därför yttras tidigt av spädbarn. Föräldrar har då genast tolkat dessa ljud som om de betyder far och mor.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: