Varifrån kommer latin ?

Latin är ett fackspråk knutet till bland annat juridik, teologi och medicin. Varifrån kommer språket, och hur blev det så utbrett?

1 september 2009

Latin var det språk som talades i det mellanitalienska området runt Rom. Med Roms erövringar under åren 500–200 f Kr spreds latin till resten av Italien och under de följande århundradena – med romarrikets expansion – till hela Medelhavsområdet och mycket av det övriga Europa. På så sätt blev latin det europeiska huvudspråket. Efter romarrikets successiva upplösning från 395 e Kr fortsatte latin att vara dåtidens stora gemensamma språk, bland annat för att den romersk-katolska kyrkan övertog det och genom sin missionsverksamhet spred latin till de avlägsnaste trakter av Nord- och Västeuropa. Latinets användning inom vissa ämnesområden beror också på språkets stora geografiska utbredning och ställning som Europas främsta kommunikationsspråk – som engelskan idag. På vissa ställen skedde undervisning och forskning på latin ända in på 1800-talet. Ville man som forskare, författare eller teolog på den tiden nå en bred publik, var man tvungen att skriva på latin.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: