Bryter man på teckenspråk?

Hur har teckenspråket uppstått, och kan döva från olika länder förstå varandra?

1 september 2009

Teckenspråk har sannolikt använts av döva i århundraden. I Norden kan teckenspråket dateras till början av 1800-talet, då de första dövskolorna inrättades, men redan innan dess hade generation efter generation av döva utvecklat och fört språket vidare till varandra. Teckenspråk är idag accepterat som ett språk som alla andra, och då det vuxit fram på naturligt vis i alla kulturer i världen, är det inte internationellt. Varje land har sin egen grammatik, sitt eget ordförråd i form av tecken och sin egen slang. Faktum är att teckenspråk påminner så mycket om andra språk att varje lands teckenspråk innehåller olika dialekter. Det finns emellertid också många likheter teckenspråken emellan, och forskningen visar att även om döva från olika länder inte direkt kan ”tala” med varandra, kan de förstå varandra något så när. En del experter menar till och med att döva har lättare än hörande att kommunicera med människor med andra språk. Det beror bland annat på att döva har fördelen att vara extra uppmärksamma på kroppsspråk och mimik. Utöver ordtecken har döva också ett internationellt handalfabete, som de kan använda sig av. Det kan vara praktiskt, när man exempelvis skall stava till egennamn.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: