Egyptiska skrivtecken på kalksten - föregångare till alfabetet

Vem kom på alfabetet?

Vårt alfabet är ganska genialt. Men vem uppfann egentligen det första alfabet som påminner om det vi använder i dag?

3 december 2015

Alfabetet kännetecknas av att det i motsats till andra skriftspråk, till exempel hieroglyfer, representerar talspråkets ljud. Därmed kan man nöja sig med att lära sig 30 tecken i stället för hundratals bilder eller symboler.

Alfabetet från Ugarit är 3?500 år gammalt

Historiker och forskare är dock oeniga om vem som har uppfunnit alfabetet, och det finns flera teorier. Under lång tid lutade de flesta forskare dock åt Ugaritteorin, som grundas på fyndet av flera tusen lertavlor i den syriska forntidsstaden Ugarit. Lertavlorna är cirka 3?500 år gamla och skrivna med 30 olika bokstäver, som tillsammans utgör Ugaritalfabetet.

Vem som har skrivit tavlorna vet man inte, men det har sannolikt varit en person med kännedom om flera av de vid denna tid kända skriftformerna – däribland hieroglyferna.

Egyptiska skrifttecken är de äldsta föregångarna till alfabetet

Tavlorna från Ugarit hittades 1929 och betraktades länge som de äldsta bevarade dokumenten skrivna med alfabetisk skrift. Arkeologer fann emellertid 1999 en alfabetisk skrift i form av en inskription på en kalksten i Egypten. De har daterat inskriptionen till tiden mellan 1900 och 1800 f.Kr.

Det som är speciellt med den är att den säkert är författad av semitiska gästarbetare från det nuvarande Syrien, vilka har översatt hieroglyfer till det första späda alfabetet. Det var emellertid först betydligt senare, närmare bestämt 700–100 f Kr, som romarna utvecklade det latinska alfabetet, som liknar det alfabet vi har i dag.


Kan alfabetet ha ännu äldre föregångare?

Forskare har hittat tecken på att grottmän målade symboler som kan vara en sorts skriftspråk – om än inte ett alfabet. Läs mer om de 35?000 år gamla tecknen här:

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: