Happy runners

Varför kan man bli helt hög av att springa?

Vad är det som sker i kroppen, när man blir helt euforisk av att löpa?

1 september 2009

Blodet pumpar genom kroppen, lungorna fylls med syre och det känns som om kroppen svävar iväg över gruset på löparbanan. Det är så många människor har beskrivit det fenomen som ofta refereras till som ”runner’s high”. Att man hamnar i ett närmast euforiskt tillstånd, när man pressar sin kropp till det yttersta. Det är en subjektiv upplevelse, som varierar mycket från person till person, så det har varit svårt för forskarna att finna en entydig förklaring på fenomenet. På 1970-talet upptäckte man emellertid en grupp av opiumliknande ämnen, som man kallade endorfiner. Ämnena frisätts från hypofysen och hypotalamus och fungerar genom att binda sig till olika receptorer på hjärnans celler. På 1980-talet kunde forskarna visa att nivån av endorfiner i hjärnan ökade hos råttor som utsattes för hård träning i motionshjul eller en krävande simtur i laboratoriets bassäng. Endorfinerna skulle alltså fungera som ett slags naturlig version av morfin, ett kroppens opium, vilket försök visar att även möss faktiskt kan bli beroende av, om de ofta sätts i träning. Endorfinreaktionen gör sig också gällande hos människan. Det har emellertid varit svårt för forskarna att få fram statistiskt signifikanta försöksdata, då reaktionen på euforin varierar mycket. Mätningar av endorfinnivån hos människor är dessutom tämligen osäkra, då forskarna mäter ute i kroppen i stället för i hjärnan, där endorfinerna primärt frisätts. Det råder därför inom forskarkretsar fortfarande stor oenighet om orsaken till löparnas eufori, men de flesta menar att endorfinerna är förklaringen.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: