Casino illvet2

Många av våra mest älskade brädspel har sina rötter långt tillbaka i tiden

De senaste åren har brädspelens popularitet ökat kraftigt. Fastän spelen kan sägas vara en väsentlig del av dagens populärkultur är att spela brädspel ingen nymodighet. Det är ett intresse som sträcker sig så långt tillbaka i tiden som till förhistorien – gör nedslag i brädspelens historia tillsammans med Illustrerad Vetenskap!

9 november 2016

De äldsta hittade brädspelen är från 5000-talet f.v.t. Kanske inte helt oväntat är de äldsta hittade exemplen på brädspel tärningar. Arkeologer har funnit 49 små, karvade och målade stenar på begravningsplatsen i det forntida och turkiska Ba?ur Höyük. De fastslog att stenarna, som daterades till 5000-talet f.v.t., är just tärningar. Liknande – och ungefär samtida – artefakter har påträffats i bland annat Irak och Syrien, varför arkeologer och historiker tror att de första brädspelen kan ha uppstått i områdena vid den bördiga halvmånen. I den tidiga historien fungerade även målade stickor och stenar som tärningar. Tärningen utvecklades under årtusenden och under romarriket började den anta ”vår” sexsidiga tärnings form.

I faraonernas Egypten hade brädspel en religiös innebörd Brädspelet senet uppfanns på 3000-talet f.v.t. och i det faraoniska Egypten. Med tanke på att spelet har påträffats i gravar kan det ha varit betydligt mer än ”bara” ett nöje. Mycket riktigt, i det Nya kungariket hade senet en religiös status och sågs, om man ska tro De dödas bok, som en viktig del i resan mellan livet och livet efter detta.

Senet-brädet har 30 rutor, fördelade på tre rader. På så sätt har den rektangulära spelplanen tio rutor på bredden och tre på längden. Experter är inte helt säkra på hur reglerna såg ut och hur många pjäser man spelade med. Moderna spelföretag kan i vissa fall mena att senet bör spelas med totalt tio spelpjäser, fem vita respektive fem svarta. Det går alltså att både köpa och spela det egyptiska brädspelet idag. För den som gillar spel med egyptiska temata finns bland annat Mega Moolah Isis eller Riches of Ra – slots man kan spela på online-casino i Sverige.

Mehen är ett annat brädspel som kunniga hävdar kan ha haft en religiös innebörd. Att man aldrig har hittat ett komplett mehen-spel gör det svårt att till fullo förstå hur och varför det spelades. Däremot hävdar arkeologer och historiker att brädspelet för egypterna representerade ormguden Mehen, som slöt sin ormkropp runt solguden. Det är detta som det ormformade brädet föreställer.

Backgammon har varit ett kärt spel under årtusenden Tidiga spel som senet och det kungliga spelet av Ur (c:a 2650 f.v.t.) kan ha varit föregångare till backgammon, ett av våra mest älskade och långlivade brädspel. Även i antikens värld spelade man på bräden och med regler som påminner om backgammon. Av den anledningen menar många kunniga att backgammon är ett våra äldsta spel – och vi spelar det in på 2000-talet! Ludus duodecim scriptorum från romarriket och tabula från Bysans är två exempel på tidiga backgammonspel och där reglerna påstås vara nästan identiska med de regler vi spelar med i vår nutid.

Krigandet influerade strategispelen under antiken Ludus latrunculorum spelades i hela romarriket och var ett strategispel för två spelare. Fastän de påträffade spelbrädena har daterats till romartiden finns det källor som tyder på att spelet härrör från Greklands förhistoriska tid. Källorna till ludus latrunculorum är dock få och de som finns är begränsade, så det har ännu inte varit möjligt att helt och hållet rekonstruera spelet. Likväl pekar de källor som faktiskt finns på att det rör sig om ett strategispel med militäriska influenser. Det finns å ena sidan de forskare som menar att detta antika spel kan vara en föregångare till schack. Å andra sidan spekuleras det mycket om schackspelets födelse och utveckling.

Schack har funnits i åtminstone 1500 år Schack har varit i tiden i åtminstone 1500 år. Somliga kunniga menar att spelet uppfanns i Indien, andra att det är en kinesisk innovation. Ingen vet säkert. Däremot tror man kunna befästa att schackspelet spreds från Indien till Persien. När Persien senare blev en del av den muslimska världen fick det en ännu större räckvidd; från Sydeuropa till större delen av Europa. Precis som i fallet med backgammon spelar vi schack än idag, även om spelet och kulturen som har uppstått i och med detta hela tiden är under utveckling.

I Norden spelade man brädspelet hnefatafl I Nordeuropa spelade man ett brädspel vid namnet hnefatafl under århundraden. Inte helt olikt schack går spelet ut på att man ska ringa in kungen och på så sätt förhindra hans flykt. Hnefatafl kan ha utvecklats ur och ersatt det romerska strategispelet ludus latrunculorum i det nordeuropeiska området och senare – mycket på grund av likheterna – fått ge vika för schackspelets ökade popularitet. Arkeologer och historiker har hittat källor som tyder på att hnefatafl har sitt ursprung i Norden – spelet ska ha varit väldigt populärt bland vikingarna – och att det därifrån spreds till övriga Nordeuropa via handel. På det skandinaviska nätcasinot Maria Casino finns spelautomaten Hall of Gods, som är inspirerade av vikingatiden, med andra ord under storhetstiden för hnefatafl.

Det finns många olika former mancalaspelgo Mancala är ett samlingsnamn på brädspel som går ut på att samla och räkna, eller på att så och skörda. Kalaha kan vara det mest kända exemplet på ett sådant spel. Brädspelen har spelats i såväl Asien som i Afrika sedan länge och på flera håll varit lika omtyckt som schack. Fastän mancalaspelen följer mönstret att man ska plocka upp föremål från en grop och fortsätta med att så föremålen i andra gropar finns det många varianter inom spelfamiljen. I de källor som finns – än så länge – har experter hittat stöd för att mancalaspelen i alla fall kan vara upp till 1300 år gamla.

Även de klassiska sällskapsspelen har en lång historia Eftersom sällskapsspel som Ormar och stegar och Monopol är så vanliga inslag i dagens brädspelssamhälle skulle man kunna tro att de är relativt sent påkomna – så är inte fallen. Monopol uppfanns exempelvis 1903, men fick sin nuvarande form 1935. Historien som omger sällskapsspelet är inte helt friktionsfri då dess upphovsman, Elizabeth Magie, var tämligen engagerad i vänsterpolitik. Hon hade inte anat att hennes ursprungliga spel The Landlord’s Game bara några decennier senare skulle bli en stående symbol för kapitalism.

Ormar och stegar kommer ursprungligen från Indien, där det bland annat hade namnet Mokshapat. Det är svårt att veta exakt när brädspelet tillblev, men det har spelats under århundraden, och troligen under årtusenden. Ormar och stegar var från början en del av den hinduiska traditionen och hade en stark moralisk dimension, som i att goda gärningar leder till moksha. Längs vägen till Nirvana kan människan göra illgärningar, vilket experter menar att ormarna symboliserar. Under kolonialtiden omtolkade engelsmännen den indiska spelidén till just Snakes and Ladders, ett brädspel som kom att bli en trend i 1800-talets England.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: