People Riot Celebrating

Hur grundar man en ny stat?

Vilka är kraven för att en stat skall kunna kallas en stat?

Som utgångspunkt har en stadsbildning inga formella krav. En förutsättning är dock att samhället har kontroll över och auktoritet över sitt eget territorium, innan man kan kalla sig stat.

Montevideokonventionen från 1933 om staters rättigheter och skyldigheter fastslår fyra kriterier för när en stat kan kalla sig en stat. Konventionen har ratificerats av de amerikanska länderna och är inte bindande för resten av världen, men de fyra kriterier som konventionen ställer upp har bred förankring. Kriterierna är att staten skall ha en permanent befolkning, ett fast definierat territorium och en regering som effektivt utövar sin myndighet. Därutöver skall staten kunna ingå i relationer med andra stater.

Enligt folkrätten kan en stat dock mycket väl kalla sig en stat, trots att den inte erkänns av andra stater.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: