Finns det samhällen utan pengar?

Finns det några platser i världen där man inte använder pengar eller kanske har helt andra former av betalning?

1 september 2009

Nu för tiden har mynt, sedlar och plastkort nått ut till varenda liten avkrok i världen. Tidigare fanns det dock ett antal olika betalningsmedel, som användes runt om i världen. Till exempel är Stillahavsön Yap, som ligger norr om Nya Guinea, berömd för sina stenpengar, som är formade som kvarnhjul. De största av dem kan ha en diameter på tre–fyra meter. Av förståeliga skäl flyttas de sällan, men de kan däremot byta ägare i samband med viktiga transaktioner. Medan stenarna är speciella, har skalpengar varit vanliga på många platser. Således har man i Västafrika använt kaurisnäckor – små vita porslinssnäckor – vid handel ända fram till 1980-talet. Likaledes har boskap, koppararmband, mässingsstänger och gin varit vanliga betalningsmedel i den delen av världen. På det hela taget har saker som haft ett stort värde eller varit mycket viktiga i ett område kunnat användas som betalningsmedel. Det gäller till exempel salt i Sahara, röda fjäderskärp framställda av en sällsynt fågels fjädrar på Santa Cruz, kuber av pressat te i Kina och ris i Japan. Innan man kom på att använda olika saker som betalningsmedel bedrev man byteshandel. Då bytte man varor och tjänster utifrån en gemensam uppfattning om vad saker och ting var värda. Däremot känner forskarna inte till några exempel på samhällen utan en eller annan form av valutautväxling.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: