Varför skrattar vi?

Vad finns det för orsaker till att vi människor skrattar – speciellt när vi är i grupp?

1 september 2009

Skratt har av allt att döma uppstått som en signal till oss själva om att den situation vi befinner oss i inte är något att vara rädd för. I människans tidiga utvecklingshistoria kunde mötet mellan artfränder ofta vara farligt och skrämmande. Under utvecklingen av en grupptillhörighet blev skrattet en signal om att man inte längre behövde vara rädd för de närstående. Därför är det härligt att skratta tillsammans med goda vänner och dem som vi håller av. Det gäller naturligtvis endast när vi skrattar med någon. Skrattet har också haft en betydelse i fientliga situationer, där den ena parten har känt sig så överlägsen att han har kunnat markera det med ett hånskratt. Om andra skrattar åt oss är det mycket obehagligt och förödmjukande, och därför har den svagaste parten ofta tagit ett sådant skratt som ett tecken på sin egen underlägsenhet och har dragit sig ur kampen innan den blev farlig. Det är antagligen bakgrunden till att det fortfarande i våra dagar känns förödmjukande att bli utsatt för hånskratt från andra människor.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: