myth 6 brain

Myt 6: "Kvinnor är bättre på att kommunicera"

Kvinnor använder båda hjärnhalvorna när de kommunicerar. Män använder bara den vänstra.

28 augusti 2013 av Gorm Palmgren

SANT

En undersökning av barn i tvåårsåldern visar att flickors ordförråd är omkring 20 procent större än pojkars. Vid samma ålder kan 10 procent fler flickor än pojkar sätta ihop ord i enkla meningar.

Kvinnor använder båda hjärnhalvorna

Ny forskning tyder på att genen FOXP2 är en del av förklaringen. Genen har i råttförsök visat sig avgörande för förmågan att kommunicera. Undersökningar av fyraåriga barn visar att flickor har cirka 30 procent högre aktivitet i FOXP2 än pojkar

Tidigare undersökningar har dessutom visat att talande män enbart använder vänster hjärnhalva, som står för grammatiken i språket. Kvinnor använder även höger hjärnhalva, som är involverad i att förstå innebörden av det sagda.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: