Vad sker om man rör sig med ljusets hastighet?

Om man föreställer sig att det vore möjligt för en människa att röra sig med ljusets hastighet, hur skulle det då upplevas?

Enligt Einsteins relativitetsteori är det inte möjligt att accelerera ett materiellt föremål till ljusets hastighet, som därmed är den definitiva övre gränsen för rörelse. Om vi dock som ett tankeexperiment försöker att följa en person i det hopplösa rekordförsöket, ser vi en del intressanta företeelser under vägen. Vid de mycket höga hastigheterna kan man se att försökspersonens klocka börjar gå långsammare än klockorna utanför rymdskeppet. Alla längdmätningar i rörelseriktningen kommer dessutom att ge ett mindre resultat än om mätningen görs i vila. De båda effekterna kallas tidsförlängning respektive längdförkortning. De är besläktade med det så kallade aberrationsfenomenet, som är välkänt för alla som har kört bil i regnväder. Det mesta av regnet ser ut att träffa bilen framifrån. Förökspersonen i det snabba rymdskeppet kommer att uppleva ljusets aberration i extrem grad. Himlakropparna kommer att se ut att samla sig framför rymdskeppet – inte bakom, som man skulle kunna förledas att tro av många science fictionfilmer. Ju mer man närmar sig ljusets hastighet, desto mer tycks strålningen från det synliga universum komma från en punkt rakt framifrån i rörelseriktningen. Annars kommer faktiskt inget ovanligt att märkas ombord på rymdskeppet, när accelerationen upp till ljusets hastighet väl är avklarad. En av grundpelarna i relativitetsteorin är nämligen att en jämn rörelse varken kan märkas eller mätas.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: