Varför kan man inte förflytta sig fortare än ljuset?

Jag har lärt mig i fysiken att inget kan röra sig snabbare än ljuset, men varför inte egentligen?

Att ljusets hastighet är den definitiva övre fartgränsen har varit en av fysikens viktigaste grundpelare, allt sedan Albert Einstein år 1905 ställde upp sin så kallade speciella relativitetsteori. Denna säger bland annat att all materias massa växer med dess hastighet. Teorin förklarar även sammanhanget mellan hastighet och massa, och det visar sig att massan växer över alla gränser, när hastigheten närmar sig ljusets. Det innebär att det krävs en oändligt stor kraft för att accelerera ett föremål upp till ljusets hastighet, och det finns ingen sådan oändligt stor kraft. Faktum är emellertid att Einsteins teori inte säger någonting om huruvida det finns hastigheter som är högre än ljusets. Den säger bara att man inte kan passera den magiska fartgränsen. Man har fört fram ett flertal teorier om att det finns partiklar, som alltid rör sig snabbare än ljuset. Fysikerna diskuterar intensivt dessa partiklars evetuella existens, och vissa anser att de består av så kallad antimateria.

Läs mer om hur man kom fram till ljusets hastighet.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: