Står tiden stilla för en ljuspartikel på väg genom universum?

Enligt Einstein går tiden långsammare, när man närmar sig ljusets hastighet. Står tiden då stilla för en ljuspartikel, så den upplever hela sin färd i ett nu?

1 september 2009

Alla tidmätningar hänger samman med materiella kroppars periodiska rörelse, och ingen materiell kropp kan förflytta sig med ljusets hastighet. Det betyder att ljuspartiklar (fotoner) aldrig kommer att ha möjlighet att uppleva eller mäta tid. Det gäller dock generellt att även om tiden går långsammare, när man rör sig väldigt snabbt, upplever man det inte själv så. För en iakttagare med hög fart skulle det se ut som om alla kroppar i rörelseriktningen krymper ihop, den så kallade lorentz-förkortningen. Närmast att uppleva tiden i ett nu är kanske vissa högenergetiska partiklar, som rör sig med nästan ljushastighet. Sett från vår synpunkt har de varit på väg i omkring 50 miljoner år, men mätt med partiklarnas egen tid har det bara gått en dryg timme!

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: