Kan energi bli till massa?

1 september 2009

Enligt Einsteins berömda formel E = mc är energi och massa två sidor av samma sak. De är förbundna genom en enkel om än enormt stor omsättningsfaktor, nämligen kvadraten på ljusets hastighet; en nia följd av 16 nollor. Massa är således en ultrakoncentrerad energiform. Elementarpartikelfysikerna iakttar rutinmässigt hur rörelseenergi spontant omvandlas till massa i och med att det helt enkelt uppstår nya partiklar i samband med kollisioner mellan andra partiklar. Ett exempel är den så kallade parbildningen, där en elektron och dess antipartikel uppstår ur en foton. Här omvandlas elektromagnetisk energi alltså till massa i perfekt överensstämmelse med Einsteins formel.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: