Kan något ske helt samtidigt?

Einstein avskaffade tydligen begreppet samtidighet. Vad innebär det?

1 september 2009

Före Einstein uppfattade fysikerna tidens gång som en följd av klockslag, som är precis desamma överallt. Därmed blir till exempel astronomer, som observerar händelser från olika platser i universum, aldrig oense om huruvida de inträffar samtidigt eller ej. Med Einsteins relativitetsteori och insikten att ljusets hastighet alltid är den samma för alla, kollapsade idén om absolut samtidighet helt. Einstein förklarade varför med hjälp av ett mycket berömt tankeexperiment (se teckningen ovan): Mannen på tåget vet att den främre och bakre delen är lika långt från honom. När han ser blixt B före A och vet att ljusets hastighet är konstant för alla drar han slutsatsen att B slog ned först. Det kan han inte i ett klassiskt universum, där ljusets hastighet inte är konstant. Mannen på perrongen anser däremot att de slog ned samtidigt. Man kan inte säga att den ene mannen har mer rätt än den andre. Det går inte att objektivt fastslå vilken blixt som slog ned först – det beror på iakttagaren. Vi får därför ge upp idén om absolut samtidighet.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: