Kan man fylla ett rum med ljus?

1 september 2009

I många sammanhang kan ljus uppfattas som partiklar, och därför är det rimligt att fråga om ett rum kan fyllas med ljus, så att det inte finns plats till fler fotoner, men det finns faktiskt inga gränser för hur mycket ljus som kan finnas i ett rum. Det beror på att fotoner är partiklar som överför en kraft (bosoner), och sådana partiklar har helt andra kvantmekaniska egenskaper än de materiepartiklar (fermioner) som atomerna är byggda av. Pressar man ihop ett fast ämne, till exempel järn, kan man som mest uppnå en täthet av storleksordningen ett ton per kubikcentimeter, om ämnets elektroner skall fortsätta att existera, men kraftpartiklar som fotoner kan så att säga staplas på varandra obegränsat, i alla fall så vitt vi vet. Det är denna princip man i en laser utnyttjar för att uppnå en extremt koncentrerad ljusstråle.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: