Kan man falla tvärs genom jorden?

Vad skulle teoretiskt hända om man borrade ett hål genom jorden och hoppade ned?

1 september 2009

Man skulle – rent hypotetiskt – hamna i en konstant pendelrörelse mellan den ena och den andra sidan. Det beror dels på att jorden är formad som ett klot, dels på att dess kärna består av metaller – bland annat järn och nickel – som är mycket tyngre än de material som finns på jordens yta. Omedelbart efter starten skulle tyngdkrafterna dra den fallande in mot centrum, och han skulle falla allt fortare, tills han nådde fram till mitten. Efter passagen förbi jordens kärna skulle farten från fallet föra den fallande vidare mot andra sidan, innan han åter dras in mot mitten och så vidare. Allt som allt skulle färden ta cirka 80 minuter åt vardera hållet, om man bortser från luftmotståndet. Föreställer man sig att man kunde uppehålla sig i jordens centrum, skulle man uppleva tyngdlöshet på samma sätt som i rymden. I praktiken är det naturligtvis inte möjligt att göra en sådan resa. En stor del av jordens inre är flytande, och kärnans temperatur anses ligga på mellan 6000 och 7000 grader Celsius. Det djupaste hål man någonsin har borrat är endast tolv kilometer djupt. Det skall jämföras med jordens diameter som är över 12000 kilometer.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: