Kan eld bekämpas med eld?

Vid skogsbränder ser man av och till att brandmän tänder en moteld. Hur fungerar en sådan egentligen?

1 september 2009

En moteld är en brand som medvetet anläggs framför en brandfront. Motelden konsumerar en del av det brännbara materialet och skapar ett brandbälte som storbranden har svårt att passera. I bästa fall kan motelden helt hindra branden från att sprida sig, men samtidigt är det risk att motelden sprider sig och kanske till och med förvärrar branden. Det krävs därför stor erfarenhet för att använda moteld. Bäst verkan har motelden om den anläggs så nära inpå brandfronten att motelden sugs in mot den ursprungliga branden. Detta är möjligt eftersom en stor brand skickar varm luft uppåt och därför hela tiden drar luft mot sig. Anlagd på rätt avstånd kommer motelden att vandra i riktning mot huvudbranden utan att sprida sig åt andra håll. I områden där skogsbränder är vanliga används eld även för att förebygga bränder. Det sker genom att man gör kontrollerade avbränningar, som tar bort så mycket material att skogsbranden inte kan få fäste. Det finns dock flera exempel på att avsiktligt anlagda bränder löpt amok.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: