Hur kan ljuset bromsas?

Ni har skrivit att ljusets hastighet alltid är konstant. Ändå lyckas fysikerna bromsa ljuset. Hur hänger detta samman?

1 september 2009

Ljuset hastighet är konstant, knappt 300000 kilometer per sekund. Den hastigheten har det även i praktiken i vakuum. När en ljuspartikel (foton) passerar genom ett material kommer fotonen dock att gång på gång absorberas av elektronmolnen runt atomkärnorna och skickas ut med en mikroskopisk tidsförsening utan att ljusets hastighet i sig blivit mindre. Man kan jämföra situationen med soldater som står på ett led med 50 meter mellan sig. Den förste ropar”attack” till nästa, som för det vidare. På så sätt kommer meddelandet långt om länge från den ena änden till den andra utan att ljudets hastighet fördenskull blivit lägre. Som måttstock för ett materials förmåga att försena ljuset används det så kallade brytningsindex. Galliumfosfid har med 3,5 det högsta indexet bland vanliga material, men fysikerna har under årens lopp tillverkat ämnen med speciella egenskaper. När Lene Hau bromsade ljuset till 17 meter i sekunden skedde det med hjälp av ett otroligt kallt moln av natriumatomer.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: