Har ljudvallen brutits i vatten?

Går det att röra sig snabbare än ljudet i vatten?

1 september 2009

Världens snabbaste jetdrivna båtar kommer som mest upp i hastigheter nära 450 kilometer i timmen. Det är därför pratiskt omöjligt att föreställa sig hur denna hastighet skulle kunna tredubblas, vilket är nödvändigt för att spränga ljudvallen på vatten. Under vattnet är det ännu mer osannolikt. Dels ger vattnet långt större motstånd än luft, och dels är ljudets hastighet högre i vatten än i luft, cirka 1490 kilometer i timmen mot 1220 kilometer i timmen i luft. Föreställer man sig ändå att det skulle gå, skulle det utlösa tryckvågor och en bang under vattnet.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: