Varför syns man inte upp och ned i en spegel?

I en spegel byter höger och vänster sida plats. Varför hamnar man inte upp och ned?

1 september 2009

För att förstå mekanismen med en spegel kan man försöka föreställa sig att man står precis bakom en annan person så att ens ena hand korresponderar med personens högra hand och så vidare. Den andra personen vrider sig nu så att han står mitt emot. Nu motsvarar personens högra hand den vänstra men upp och ned har ju inte förändrats. Det beror på att personen har roterat 180 grader runt om den lodräta axeln men inte runt den vågräta. En spegel fungerar på samma sätt. Den reflekterar bilden som den upplevs av en annan människa. Medan man har bytt plats på höger och vänster sida stannar huvud och fötter på sina platser.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: