Varför sugs duschförhänget alltid inåt?

Varför klistrar sig duschdraperiet mot kroppen?

1 september 2009

Ursprungligen ansåg forskarna att förhänget buktade inåt på grund av skillnaden mellan den varma insidan och den kalla utsidan. Med hjälp av datorsimulering har en amerikansk professor dock lyckats bevisa att det inte är så enkelt. Simuleringen visar att duschens droppar skapar en luftvirvel runt omkring en lågtryckszon i stil med en cyklon och dess så kallade öga. När dropparna faller mot golvet, rubbas deras proportioner och deras förmåga att stiga i luftströmmen ökar. Detta är tillräckligt för att skapa luftvirveln och zonen med lågtryck mellan duschen och draperiet – det är alltså lågtrycket som lyfter förhänget.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: