Duschdraperi 1

Varför klistrar duschdraperiet mot kroppen i duschen?

Duschdraperier som klistrar mot kroppen är något de flesta har upplevt. Det sker för att vattnets rörelser skapar luftvirvlar samtidigt som den varma luften stiger uppåt och skapar undertryck inne i duschen.

30 januari 2015

Duschdraperi sugs in mot kroppen

Duschdraperiet sugs in mot oss av två oberoende anledningar: Rörelsen av vattnet från duschen skapar en virvel i luften som drar nederkanten av draperiet inåt. Det varma vattnet värmer dessutom upp den omgivande luften och den uppåtgående luftströmmen skapar ett undertryck som får duschdraperiet att dra sig mot oss än mer.

Värme och lufttryck pressar duschdraperi:

1. Vattnet gör att luften vrider sig. Vattnets rörelse får luften att röra sig runt som en liten luftpump, så att duschdraperiet sugs inåt. Fenomenet kallas cykloneffekten och uppstår både i kalla och varma duschar.

2.Varm luft söker sig uppåt. Varmt vatten från duschen värmer upp luften som utvidgar sig, rör sig uppåt och placerar sig ovanför den kalla luften.

3.Kall luft pressar draperiet mot dig. Kall luft tränger sig in under duschdraperiet för att ersätta den uppåtstigande varma luften. Trycket från den kalla luften förstärker draperiets rörelse in mot duschen.

4. En öppen dörr förlänger fenomenets varaktighet. Stängs dörren värms luften upp så att rörelsen från luftströmmarna upphör. Men om dörren är öppen kommer kall luft fortsätta strömma till och pressa draperiet inåt.

Duschdraperi håller både vatten och blickar borta

Även om duschdraperier mest har den praktiska funktionen att hålla duschens strilande inom duschen, fungerar det även som en skärm för andras blickar. Och människans blyghet har varit en evolutionär fördel menar några forskare. Läs mer om blyghet i vår artikel:

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: