Varför kan man spegla sig i vatten?

1 september 2009

Trots att vatten är genomskinligt och alltså tillåter ljus att passera, kommer en del av ljuset ändå att reflekteras av ytan. Hade det inte varit på det sättet, skulle vi inte kunna se vattnet alls – precis som vi inte kan se luft – och fiskarna i en sjö skulle se ut som om de svävade i en grop i marken. När det varken blåser eller finns strömmar är vattenytan dessutom fullständigt blank, så att alla de enskilda ljusstrålarna reflekteras på samma sätt och bevarar sin riktning i förhållande till varandra. Därmed skapas en fullständigt skarp och mycket tydlig spegelbild. Alla andra material reflekterar också en del av ljuset, medan resten – i stället för att passera rakt igenom – absorberas, det vill säga sugs upp och omsätts till värme. Svarta eller mörka material suger upp en mycket stor del av ljuset, medan vita eller ljusa ytor reflekterar mer ljus och därför är bättre lämpade att spegla sig i. Att ett vitt papper emellertid är en mycket dålig spegel beror på att ytan är ojämn och återkastar ljusstrålarna i alla möjliga riktningar. Det ger ett diffust ljus med många olika blandade våglängder, och detta uppfattar ögat bara som vitt ljus utan något spår av en spegelbild.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: