Varför häftar vatten fast vid undersidan av vattenkranen?

När vatten rinner långsamt snirklar det sig på kranen istället för att rinna. Varför?

1 september 2009

Väteatomerna i vatten har en svag, positiv laddning och sitter nära varandra på ena sidan av syreatomen, som har en svag, negativ laddning. Positiva och negativa laddningar dras till varandra, och därför söker vattenmolekylerna sig tillsammans och håller väl fast i varandra. Denna egenskap kallas kohesion och är orsaken till att regn faller i sammanhängande droppar och inte som lösryckta, enstaka vattenmolekyler. De elektriska krafterna kan också verka mellan vattnet och andra molekyler, till exempel metallen i vattenkranen. Rinner vattnet långsamt, är krafterna tillräckligt starka för att kunna överträffa tyngdkraften, så att vattnet inte faller ned. När de första vattenmole-kylerna har bestämt sin bana följer de andra i samma spår, eftersom de alla hänger ihop. Därför sipprar vattnet långsamt nedför vattenkranen.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: