Vad händer om man sparkar en boll från en lastbil?

En boll sparkas med 100 kilometer i timmen från en bil som kör lika fort i motsatt riktning. Vad händer?

1 september 2009

Bollen kommer att trilla rakt ned på marken, eftersom bilen hinner flytta på sig. Tänker man sig att bilen kör över till exempel ett brunnslock, samtidigt som bollen sparkas, avlägsnar sig både bollen och locket bakåt från bilen med 100 kilometer i timmen. Eftersom bilen har en hastighet på 100 kilometer i timmen, blir nettohastigheten dock noll kilometer i timmen. Eftersom tyngdkraften är den enda kraft som verkar här, faller bollen lodrätt ned på locket. Annorlunda blir det om bollen sparkas framåt med 100 kilometer i timmen. Man skulle nu kunna tro att en iakttagare på trottoaren skulle se den fara fram med 200 kilometer i timmen. I själva verket är det dock 199,999999999998 kilometer i timmen. Det beror på att sett från vägen går tiden enligt relativitetsteorin lite långsammare än ombord på lastbilen.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: