Är etern ett fysiskt begrepp som kan mätas?

Vad menade vetenskapsmännen i slutet av 1800-talet när de pratade om etern?

1 september 2009

De klassiska idéerna om en alltgenomträngande eter återupptogs i mitten av 1800-talet, då skotten James Maxwell ställde upp en komplett beskrivning av det elektromagnetiska fältet. Enligt denna kunde fältet breda ut sig som en våg i rummet. Dåtidens fysiker förmodade att den elektromagnetiska vågrörelsen måste ske i ett medium – etern – som dock inte kunde registreras. I Einsteins speciella relativitetsteori från 1905 var en av poängerna just att etern var överflödig, då den varken påverkade de fysikaliska processerna eller själv påverkades av dem. Därför var det lämpligast att avskaffa den, och det är så fysikerna idag ser på saken.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: