Accelererar en ljuspartikel?

När man tänder ljuset borde väl en foton gå från 0 km/h till ljusets hastighet. Gör den verkligen det?

1 september 2009

Enligt kvantteorin är ljus små vågpartiklar av energi, som till exempel friges, när en elektron runt kärnan i en atom hoppar från ett högre energitillstånd till ett lägre. Ljuspaketen – så kallade fotoner – ”föds” med ljusets hastighet och kan inte röra sig långsammare. Man kan alltså inte säga att fotonen accelererar, för den kan bara röra sig med en hastighet: 300000 kilometer per sekund. Tycker man att det är märkligt är man i gott sällskap. Albert Einstein själv har sagt att ”femtio års grubblande har inte fört mig närmare svaret på frågan: Vad är ljuskvanta?”

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: