Varför är vissa folkslag små?

Varför är vissa folkslag mycket små, medan andra är mycket långa? Var kan man hitta de kortaste och de längsta människorna?

1 september 2009

Vissa av världens längsta och kortaste människor är faktiskt grannar. Det gäller tutsierna, som lever i Rwanda och Burundi, och mbutipygméerna, som bor i Demokratiska Republiken Kongo på andra sidan gränsen. Tutsierna, som lever på boskapsskötsel, blir upp emot 2,10 meter långa, medan pygméerna, som är jägare och samlare, kan bli 1,36-1,44 meter för kvinnornas vidkommande och 1,43-1,55 meter för männens. Pygméernas kortväxthet beror enligt genetikerna på att de saknar ett visst ämne, IGF-1 (Insuline-like Growth-Factor). Utvecklingen har sannolikt skett för att det varit en fördel att vara liten i de oframkomliga skogar som pygméerna kommer från. På samma sätt är tutsier långa, eftersom de är anpassade till det torra och varma klimatet på slätterna, där de har sin boskap. Där är det praktiskt att ha en stor kroppsyta, eftersom den avger mer värme än en liten och kompakt. Kroppslängden har även en del med näring och livs-villkor att göra. Sålunda har genomsnittslängden i Europa och USA ökat stadigt under de senaste 100 åren, då näring och hälsoförhållanden har blivit allt bättre för majoriteten av befolkningen.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: