DriftigViking2

Valrossen orsak till att vikingarna försvann från Grönland

För över 500 år sedan försvann vikingarna från Grönland lika snabbt som de hade kommit. I århundraden har forskare frågat sig varför, men nu har de kanske hittat svaret - i valrossens tänder.

6 september 2016 av Else Christensen

Ett internationellt forskarteam har nu börjat jämföra blyinnehållet i utvalda områden utmed den grönländska kusten med innehållet i kors, smycken och schackpjäser av valrosständer.

Vikingarna blev rika på elfenbensvariant

Om isotoperna stämmer har vikingarna på Grönland varit leverantörer till Europas kyrka och adel. Och i så fall tyder mycket på att orsaken till nordbornas försvinnande är att deras lukrativa intäkter från elfenbens-ersättaren plötsligt försvann.

Låg efterfrågan tvingade bort vikingarna

Under medeltiden tillverkades smycken och finare bruksföremål av valrosständer och de har det gemensamt att många av dem tillverkade runt år 1000 – tiden direkt efter att vikingarna bosatte sig på Grönland.

På 1300-talet gick dock efterfrågan på valrosständer ned eftersom priset på äkta elfenben föll. Strax därefter försvann nordborna från Grönland.

Vikingarna vara duktiga handelsmän

Om försäljningen av valrosständer var orsaken till att vikingarna anlände till och försvann från Grönland verkade de nära den pulserande handeln i Europa och var inte alls något isolerat och utblottat folk i utkanten av världen. Och i så fall bör nordbornas historia skrivas om.

Valrosständer lockade vikingar till Grönland

Läs mer om hur kors och smyckesskrin av valrosständer kan bidra till att avliva myten om de sjaskiga nordborna i vår stora artikel.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: