Walking the plank

Skam ger sammanhållning

12 maj 2011 av Klaus Wilhelm

Evolutionsantropologer är generellt eniga om att blygsel och skam bidrar till att främja samarbete och sammanhållning mellan människor. ”Varenda människa på jordklotet känner skam”, säger evolutionshistorikern Jörg Wettlaufer vid universitet i Kiel. Vad man bör skämmas över är emellertid lite olika från kultur till kultur.

Överträder vi sociala regler och normer skäms vi spontant. Att känna skam och tappa ansiktet inför andra är något vi gör allt för att undvika, och vårt spontana rodnande, det synliga tecknet på att vi är generade, är en positiv signal om att vi önskar sammanhållning, menar Wettlaufer.

Stupstock stärker gemenskapen

Den tyske forskaren har i en lång rad historiska källor funnit belägg för att medeltidens så kallade ”skamstraff” byggde på en önskan om att stärka sammanhållningen. Ett klassiskt exempel var att sätta människor i stupstocken. Detta straff dyker för första gången upp i Europa i mitten av 1100-talet, vid samma tid som städerna på allvar utvecklades till handelscentra.

”I början kan man tydligt se att offentlig skam användes för att styra det sociala livet”, säger Wettlaufer. För att kunna handla med andra måste man ha deras förtroende. Denna princip bröt till exempel en bagare mot när han bakade för små bröd, som inte höll den föreskrivna lägsta vikten. Gjorde han sig flera gånger skyldig till denna förseelse, sattes han på en vagn och kördes genom staden med ett bröd om halsen.

Under 1400- och 1500-talen ersattes skamstraffet av de betydligt radikalare hedersstraffen, som utdelades för till exempel stöld och vid äktenskapsbrott. Straffet blev ett permanent uteslutande från samhället i form av förvisning eller ”brännmärkning”, som innebar att lagbrytaren dömdes till avskärande av öron eller näsa.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: