Plimsoll

Plimsoll räddar fartyg från att sjunka

25 oktober 2013 av Hans Henrik Fafner

Plimsoll förhindrar överlast

Ordet plimsollare förknippar vi vanligtvis med ett gammal skepp som när som helst kan gå under med man och allt. Men i princip skulle en plimsollare likaväl kunna vara ett toppmodernt fartyg som just har levererats från världens bästa skeppsvarv. För Plimsoll är i verkligheten namnet på ett märke som också har koppling till en slags måttenhet.

Det kommer från Samuel Plimsoll (1824-98) som var medlem av det brittiska parlamentet. Bekymrad såg han att många skepp gick förlorade på världshaven för att de var för tungt lastade. Så 1878 införde han en lag som satte en övre gräns för hur tungt ett fartyg fick lastas. Mitt på skeppet på både styrbords- och babordssida skulle det hädanefter sitta ett märke bestående av en cirkel med ett vågrätt streck genom.

Märket ska vara synligt

Detta märke kom att kallas plimsollmärke och är även känt som skeppets vattenlinje. När ett fartyg lämnar hamn ska detta märke vara synligt, för är det under vatten är fartyget lastat för tungt och är således en plimsollare.

Ur detta uppstod begreppet dödvikt. Det är inte en särskild måttenhet men en siffra på den samlade vikten av last, vatten, bränsle, besättning och passagerare, som det enskilda fartyget kan ha ombord för att vara sjödugligt.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: