Varför använde de gamla egyptierna inte valv?

1 september 2009

I Egypten finner man en mängd antika tempel byggda av stora stenblock, men endast mycket få exempel på byggnader med valv. De finns dock, även om de inte är lika avancerade som de valv man känner till från romarriket och från medeltidens Europa. Tunnvalv, som bildar en halvcirkel med en vågrät axel, var sålunda en utbredd byggnadsteknik i Egypten redan från cirka 2600 f Kr. De användes huvudsakligen i hus, magasin och underjordiska gångar till gravkammare. De största bevarade valven finns i stallen till tempelkomplexet Medinet Habu, som uppfördes under Ramses III (ca 1198–1166 f Kr), för omkring 3170 år sedan. I spännvidd mäter dessa valv hela 8,6 meter. I spannmålslagren runt Ramesseumtemplet, som byggdes på order av av Ramses II (ca 1291–1225 f Kr) finner man ännu äldre bevarade valv. De har på vissa ställen en bredd på 4,10 meter och en höjd på 2,43 meter. Kvadratiskt formade tak med kryssvalv kände egyptierna inte till. De uppfanns först av romarna.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: