Farao Akhenaton relief

Akhenaton efterlämnade en änka i nöd

Akhenatons död satte igång hela den lavin som ledde fram till Zannanzaaffären.

2 februari 2011 av Josephine Schnohr

Vilken roll spelade Akhenaton? När Zannanzaaffären började rullas upp, låg farao Akhenaton sedan länge i sin grav. Hans död hade emellertid försatt hans änkedrottning Nefertiti i en svår situation, och tronen vacklade under henne. Det fick henne att fatta det ödesdigra beslutet att skicka ett brev till ärkefienden Shupiluliuma. Omständigheterna kring Akhenatons död och fynd från hans grav bidrar till att peka ut Nefertiti som den skyldiga drottningen.

Vem var Akhenaton? Akhenaton föddes i början av 1300-talet f Kr som son till den regerande farao Amenhotep III och dennes gemål Teje. Han besteg tronen som Amenhotep IV och regerade tillsammans med sin far under den sista delen av dennes regeringstid. Efter att själv ha bestigit tronen genomförde han en rad radikala politiska och religiösa reformer.

Som symbol för sin dyrkan av solguden, Aton, ändrade han namn till Akhenaton. Han fik sex döttrar med sin gemål, Nefertiti, och en son, Tutankhamon, med en annan hustru. Vid sin död efterlämnade han ett rike präglat av inre stridigheter.

Zannanzaaffären

I Illustrerad Vetenskap nr 3 kan du läsa hela historien om Zannanzaaffären.

En egyptisk drottning, “Dahamunzu”, skrev till kungen av hettiternas rike, Shupiluliuma, och bad honom skicka henne en av hans söner, som hon skulle gifta sig med och därmed göra till farao. Brevskrivaren hade förlorat sin man och var rädd, men vem var hon?

I dette tema kan du läsa om historiens galleri av personer och deras roller i affären.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: