Beaufort

Beaufortskalan gör det lättare att vara överens om vindstyrkan

25 oktober 2013 av Hans Henrik Fafner

Ingen gemensam uppfattning av vindstyrkan

När brittiska sjöofficerare i början 1800-talet skrev ned sina observationer av väderförhållandena i loggboken uppstod ofta problem. För vad som för vissa kunde framstå som en smärre storm, var för andra bara en frisk vind. Man använde också ordet pelikan om mycket kraftg vind, men även detta var en fråga om subjektiv värdering.

Beaufortskalan blev standard i den brittiska flottan

En av sjöofficerarna, Francis Beaufort (1774-1857), hade tidigare i karriären utarbetat en skala över vindstyrkor. Flera andra före honom hade gjort ett försök, men eftersom Beaufort på 1830-talet satt på en hög administrativ post i den brittiska flottan gjorde han sin skala till standard.

Den beskrev hur seglen på en fregatt som var flottans vanligaste fartyg betedde sig under olika vindhastigheter. En punkt på skalan innebar således precis tillräckligt med vind för att kunna navigera skeppet, och längre upp var vindstyrkan snäppet från att riva sönder segelduken.

Skalan blev mer exakt

På 1850-talet började även handelsflottan att använda skalan. Den hade blivit mer precis på grund av att man nu även mätte rotationer på en anemometer. När ångfartyg blev vanliga gick man 1916 från att beskriva seglen över till att beskriva hur havet uppförde sig, och detta blev strikt reglerat 1926 när man tillförde knop.

Då kom man att definiera vindstyrka 9 som mycket hård vind (till sjöss) eller halv storm (på land) med en vindhastighet på 41-47 knop (20,8-24,4 sekundmeter), höga skummande vågor (7-9 meter) som ibland bryter, och på land knäcks stora grenar av träden och takpannor blåser ned.

Beaufortskalan har 13 steg (från 0 till 12) för allmänt bruk. Men 1946 blev den utvidgad med steg från 13 till 17, vilket dock enbart är för särskilt extrema tillfällen, så som tropiska cykloner.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: