Hur länge har vi burit kläder?

Så vitt jag vet är människan den enda art som använder kläder. Hur länge har vi gjort dettat?

1 september 2009

Ny forskning tyder på att de första människorna klädde på sig för cirka 70000 år sedan. Det är en forskargrupp vid Leipzigs universitet som har gjort tidsbestämningen med hjälp av löss! Människor är värdar för både huvud- och kroppslöss. Kroppslöss bor i kläderna och har tillkommit som art, då kläder blev vanliga. Genom att jämföra DNA från de båda typerna av löss har forskarna fastställt när kroppslöss skiljde ut sig, och det visar sig alltså ha skett för omkring 70000 år sedan. Det är en mycket osäker tidsangivelse, men icke desto mindre passar den fint med den tidpunkt då man anser att den moderna människan utvandrade från Afrika. Enligt arkeologiska vittnesbörd skedde detta för mellan 50000 och 100000 år sedan, och det är högst naturligt att anpassningen till nya och kallare miljöer har krävt att människor började använda kläder. I början har det utan tvekan rört sig om djurhudar, medan mer avancerad påklädning har tillkommit senare. De äldst kända nålarna är 40000 år gamla.

Läs också

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: