Är arters utdöende ett problem?

Det blir allt färre arter på jorden, men har det egentligen några konsekvenser – utöver att vi har mindre att titta på?

1 september 2009

Hastigheten i den minskning av antalet växt- och djurarter som för närvarande äger rum på jorden uppskattas vara 100 gånger större än den naturliga takten i arternas utdöende, och biologerna jämför därför situationen med fallen av massdöd under tidigare geologiska perioder. Nedgången beror primärt på mänskliga aktiviteter och kommer att få såväl ekonomiska och kulturella som ekologiska konsekvenser. Många biologer menar att ett högt artantal ökar ekosystemets stabilitet. När det finns en mängd relationer mellan många växter och djur, kan systemen nämligen bättre stå emot störningar från miljön och från kraftiga svängningar i beståndet. Arterna håller varandra i schack, när de lever många ihop i ett komplext samspel, och det är stor sannolikhet för att en art kan ta över en annan arts roll, om den första försvinner. I artrika miljöer, till exempel regnskogar och korallrev, har arterna utvecklat en stor variation i molekyler och byggnadsformer. De mycket sofistikerade lösningarna på tillvarons utmaningar i dessa miljöer har varit en stor inspiration för medicinska och tekniska forskare. Minskar antalet arter, kommer möjligheter för denna typ av forskning att bli färre.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: